This page is in Hebrew since it offers a service that is given in Israel only. If you want to contact the company, please use the email: ehood@ebsd.co.il.

EBSD Logo  השקט הנפשי שלכם הוא העסק שלנו

רשימת שאלונים


בכל אחד מהשאלונים הבאים תוכל לבדוק נושא מסויים. לשם נוחות השאלונים המנוסחים בלשון זכר כמובן מתייחסים גם לנשים. בסיום תוכל לקבל את תוצאות השאלון ואם תירצה, תוכל לשלוח את התשובות אלינו ונחזור אליך עם המלצות:

<% dim quest dim fs, f, fn, b dim i dim p p = "

" // Open the file Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") quest = 1 fn = Server.MapPath("quest" & quest & ".txt") do while fs.FileExists(fn) Set f=fs.OpenTextFile(fn, 1) b = f.ReadLine Response.Write(p & "" & vbCrLf) Response.Write(quest & ". " & "" & vbCrLf) Response.Write(b & vbCrLf) Response.Write("
" & vbCrLf) f.Close quest = quest + 1 fn = Server.MapPath("quest" & quest & ".txt") loop // Close the file and finish Set f=Nothing Set fs=Nothing %>


חזרה לדף הבית